JCHC 4/2018
JCHC 4/2018

Punktacja MNiSW
5


Czasopismo z zakresu medycyny, zdrowia publicznego, promocji zdrowia, rehabilitacji i fizjoterapii oraz nauk humanistycznych

Journal of Clinical Healthcare (JCHC) jest czasopismem naukowym, recenzowanym o interdyscyplinarnym charakterze, ujmującym w swej tematyce problematykę z zakresu medycyny, zdrowia publicznego, promocji zdrowia, rehabilitacji i fizjoterapii oraz nauk humanistycznych.


Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo jest wydawane w trybie Open Access.