Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

30-35 34 Journal of Clinical Healthcare 4/2018 wej terapii czy domaganiem się przez chorego euta- nazji. [5,6,20] ZESPÓŁ WSPARCIA RODZINY W TRAKCIE CHOROBY BLISKIEJ OSOBY I W CZASIE ŻAŁOBY Zespół ten jest pomocny w łagodzeniu skutków powstałych po utracie bliskiej osoby. Przeżywanie żałoby jest bardzo indywidualne i jest związane z szeregiem czynników psychologicznych jak i kulturowych. Wśród osób dotkniętych żałoba mogą pojawić się zarówno mechanizmy funkcjonalne (pozwalające zaakceptować utratę i zaadoptować się do dalszego życia), jak i dysfunkcjonalne (np. idealizowanie zmarłego czy wręcz odwrotnie – unikanie myśli i uczuć związanych z utraconą osobą). Wreszcie żałoba może spowodować powikłania po niej. Zjawisko to dotyczy ok. 10% osób, którzy doznali utraty osoby bliskiej. Wyrażają się one przedłużającym się cierpieniem po zmarłym. Pojawiają się np. nawracające fale bolesnych emocji i pragnienia odzyskania zmarłego, z nasiloną tęsknotą za nim, niedowierzaniem, gniewem i rozgoryczeniem.[5,6,19] PORADNIA OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO Obrzęk limfatyczny jest stosunkowo częstym powikłaniem po usunięciu regionalnego układu chłonnego. Skuteczność farmakoterapii w leczeniu tego powikłania jest mocno ograniczona, stąd też dużą uwagą przywiązuje się do fizjoterapii. W leczeniu uwzględnia się różne formy czynności fizjoterapeutycznych. Jedną z nich jest drenaż limfatyczny polegającym na tym, że terapeutę poprzez delikatną i powolną kombinację ruchów okrężnych, obrotowych i pompujących w obrębie tułowia i obrzękniętych tkanek powoduje przesuniecie chłonki. [5,6,17] Inna formą działań jest wielowarstwowe bandażo- wanie ręki/nogi bandażami o krótkiej rozciągliwości to zabieg polegający na nałożeniu na warstwę spraso- wanej waty kilku warstw napiętego bandaża, w którym chory pozostaje przez około 23h. Terapia ruchowa wraz z ćwiczeniami oddecho- wymi- w trakcie aktywności ruchowej (ćwiczenia sa- mowspomagane kończyn górnych, trening na rowku stacjonarnym ) połączonej z kompresją działanie pompy mięśniowej ułatwia skuteczniejsze odprowa- dzenie chłonki z obrzękniętych kończyn. Kompresjoterapia pneumatyczna - cykliczne napełnianie się powietrzem specjalnego rękawa w ustalonej kolejności. Kinesiotaping – polegający na użyciu samoprzylepnych taśm, które działają na powierzchowny układ powięziowy usprawnia- jąc przepływ chłonki. [21-23] Program terapii przeciwobrzękowej prowadzony w warunkach ambulatoryjnych obejmuje: 1. Kwalifikację do leczenia fizjoterapeutycznego w Poradni:  polegającą na ocenie przez rehabilitanta - pacjenta skierowanego przez lekarza 2. Specjalistyczne zabiegi z zakresu kompleksowej terapii przeciworzękowej:  ręczny drenaż limfatyczny,  wielowarstwowe bandażowanie (kompresjote- rapię),  terapia ruchowa wraz z ćwiczeniami odde- chowymi,  edukacja pacjenta w zakresie właściwej pie- lęgnacja skóry. 3. Fizjoterapię uzupełniającą:  przerywana kompresja pneumatyczna,  bandażowanie z wykorzystaniem mobidermu,  kinesiotaping. 4.Indywidualny dobór produktu uciskowego:  standardowego,  szytego na miarę. 5. Okresowe kontrole- minimum raz na pół roku. 6. Edukację w zakresie profilaktyki i autoterapii. JAKOŚĆ ŻYCIA Jakość życia jest obecnie częstym przedmiotem zainteresowania oraz badań naukowych. Przez lata skupiano się na tym, aby przedłużyć ludzkie życie. Rozwój medycyny doprowadził do wydłużenia życia ludzkiego, co spowodowało z kolei dywagacje nad potrzebami jakie zgłaszają osoby w starszym, coraz bardziej zaawansowanym wieku. Wobec wydłużania się życia coraz aktualniejsze staje się pytanie o jakość tego życia. [24] Co zatem składa się na jakość życia. Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała jakość życia jako „ indywidualny sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji życiowej w kontekście kulturowym i systemu wartości, w którym żyje, oraz w odniesieniu do zadań, oczekiwań i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowiskowymi ” [cyt. za 25]. Postrzeganie jakości życia jest jednak różne w zależ-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=