Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

56-59 56 Journal of Clinical Healthcare 4/2017 ARTYKUŁY ORYGINALNE (ORIGINAL PAPERS) Fizjoprofilaktyka w urazach narciarskich (Physioprophylaxis in ski injuries) J Korpanty 1,A,D , M Kulesa-Mrowiecka 1,B,E , Z Kopański 1,F , F Furmanik 2,B,C , W Ptak 2,B,C , J Tabak 2,C, , T Kilian 2,B,C 1. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 2. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu Abstract - Skiing can be treated as a recreational sport, but it is also very important to have physical preparation for it. It is not enough to have a good driving technique, the right equipment or the preparation of ski runs. Motor preparation, good muscular strength, balance, motor coordination, and condition are very important. All of these elements can minimize the chances of an amateur skier experienci ng an injury. The authors discussed the importance of training in the preparation of the skier. They characterized proprioception training , strength training, heavy - weight training, functional training, neuromuscular loosening and flossing . Key words - physical fitness, amateur skier, training methods. Streszczenie - Narciarstwo można traktować jako sport rekreacyjny , ale i tak bardzo ważnym jest stosowne przygotowanie fizyczne do jego uprawiania. Nie wystarczy posiadanie dobrej techniki jazdy, odpowiedniego sprzęt czy też samo przygotowanie tras narciarskic h. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie motoryczne, dobra siła mięśniowa, równowaga, koordynacja ruchowa, kondycja. Wszystkie te elementy mogą zminimalizować szansę doznania urazu przez narciarza amatora. Autorzy omówili znaczenie treningu w przygotowaniu narciarza. Scharakteryzowali trening propriocepcji, trening siłowy, trening ciężkoatletyczny, trening funkcjonalny, autorozluźnianie nerwowo- mięśniowe, a także flossing. Słowa kluczowe - sprawność fizyczna, narciarz amator , metody treningowe. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji - Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza 35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail : zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. WSTĘP Współcześnie dzięki dużej popularności narciarstwa alpejskiego, coraz więcej osób aktywnie spędza swój wolny czas na stokach narciarskich. Niestety często jest to ich jedyna aktywność fi- zyczna, po pracy spędzanej w pozycjach statycz- nych, siedzących. Narciarstwo można traktować jako sport rekreacyjny , ale i tak bardzo ważnym jest stosowne przygotowanie fizyczne do jego uprawiania. Nie wystarczy posiadanie dobrej techniki jazdy, odpowiedniego sprzęt czy też samo przygotowanie tras narciarskich. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie motoryczne, dobra siła mięśniowa, równowaga, koordynacja ruchowa, kondycja. Wszystkie te elementy mogą zminimali- zować szansę doznania urazu przez narciarza amatora. [1-7] Według koncepcji FMS bazą przygotowania motorycznego jest tzw. motoryczność podstawowa. W jej skład wchodzi mobilność, czyli zdolność układu mięśniowo- nerwowego do wykonania ruchu w jego pełnym zakresie w danym stawie oraz stabilność - kontrolowanie usytuowania stawu w przestrzeni. Kolejnym elementem przygotowania motorycznego jest motoryczność ukierunkowana,

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=