Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

6-9 6 Journal of Clinical Healthcare 4/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Stomatologiczna oświata zdrowotna (Dental health education) A Banasiuk 1,A,D , W Uracz 1,A,F , Z Kopański 2,E , M Machota 1,B,C , D Krzemiński 1,B,C , O Nadashkevych 1,C, , T Kilian 1,B,C 1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu 2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Abstract - The authors presented a short outline of the development of dental health education in Poland. They characterized the main directions of dental care activities in the field of prevention, treatment and rehabilitation, aimed at restoring the organ's chewing function to its proper function. They discussed the stages of health education in the field of dentistry. They emphasized the most important themes that this type of education should concern. Key words - directions of activities in dental health education . Streszczenie - Autorzy przedstawili krótki rys rozwoju stomatologicznej oświaty zdrowotnej w Polsce. Scharakteryzowali główne kierunki działań opieki stomatologicznej w zakresie zapobiegania, leczenia i rehabilitacji, mające na celu przywrócenie narządowi żuci a jego prawidłowej funkcji. Omówili etapy edukacji zdrowotnej w zakresie stomatologii. Podkreślili najważniejszą tematykę, której ten typ edukacji powinien dotyczyć. Słowa kluczowe - kierunki działań w stomatologicznej oświaty zdrowotnej. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji - Prof. dr Zbigniew Kopański, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Piotra Michałowskiego 12, PL-31-126 Kraków, e-mail: zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. STOMATOLOGICZNA OŚWIAT ZDROWOTNA HISTORYCZNIE Stomatologia bardzo wyraźnie dostrzega potrzebę działań zapobiegawczych. W działalności całego zespołu stomatologicznego konieczna jest współpraca z pacjentami , a szerzej biorąc ze społeczeństwem. Działania takie są tym skuteczniejsze, im bardziej trafiają do osób już przygotowanych. Jeżeli uda się przekonać ludzi do działań prozdrowotnych, to zapewne większość z nich zrobi bardzo wiele w kierunku zadbania o swoje zdrowie. [1] Stomatologia przez wiele lat była specjalnością typowo leczniczą, nieco zamkniętą w zaciszu gabine- towym. Zajmowano się leczeniem zębów, trochę pomijając konieczność prowadzenia profilaktyki i zapobiegania chorobom jamy ustnej. Za prekursora profilaktyki chorób jamy ustnej uważany jest dr. T. P. Hyatt, który zapoczątkował w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ruch pod nazwą ,,Organizacja Higieny Jamy Ustnej’’.[2] Następnie zaczęły ukazywać się pierwsze artykuły o stomatologicznej oświacie zdrowotnej. W 1914r. również w Stanach Zjednoczonych dr. Fones otworzył pierwszą na świecie szkołę higienistek stomato-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=