Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

(( 36-40 36 Journal of Clinical Healthcare 4/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Fizjoterapia w opiece paliatywnej – leczenie obrzęku limfatycznego (Physiotherapy in palliative care - treatment of lymphatic edema) A Rudzka 1,A,D , M Kulesza-Mrowiecka 1,B,E , Z Kopański 1,C,F , O Nadashkevych 2,B , J Tabak 2,B , J Rowiński 2,B 1. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 2. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu Abstract - The authors discussed the role of physiotherapy in palliative care. They paid attention to its importance in combating pain, swelling or dyspnea. They emphasized that proper physiotherapy carried out helps to keep the patient the best possible level of fitness, and thus independence. Then they characterized lymphatic edema and discussed methods of its treatment. Key words –physiotherapy, palliative care, lymphoedema. Streszczenie - Autorzy omówili rolę fizjoterapii w opiece paliatywnej. Zwrócili uwagę na jej znaczenie w zwalczaniu bólu, obrzęków czy duszności. Podkreślali, że prawidłowa prowadzona fizjoterapia pomaga zachować choremu możliwie najlepszy poziom sprawności, a co za tym idzie samodzielności. Następnie scharakteryzowali obrzęk limfatyczny i omówili metody jego leczenia. Słowa kluczowe - fizjoterapia, opieka paliatywna, obrzęk limfatyczny. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy— A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji — Prof. dr Zbigniew Kopański, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Piotra Michałowskiego 12, PL-31-126 Kraków, e-mail: zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. ZNACZENIE FIZJOTERAPII Fizjoterapia odgrywa duża role w opiece paliatywnej. Pozwala na złagodzenie objawów towarzyszących chorobie m.in . bólu, obrzęków czy duszności. Pomaga zachować choremu możliwie najlepszy poziom sprawności, a co za tym idzie samodzielności [1-3]. Niestety w dalszym ciągu fizjoterapia nie jest jeszcze doceniana w medycynie paliatywnej, ale na szczęście powoli zaczyna się to zmieniać. Do tej pory fizjoterapia nie była traktowana jako integralna część leczenia paliatywnego, a jedynie jako dodatek. W konsekwencji tego nie wypracowano do tej pory standardów postępowania fizjoterapeutycznego w opiece paliatywnej. Współcześnie jednak istnieją silne tendencje do wypracowania modelów postepowania terapeutycz- nego w ramach fizjoterapii w obszarze opieki paliatywnej. Jednym z przykładów takich dążeń może być konferencja zorganizowana przez hospicjum św. Krzysztofa w Londynie w 2010 r. pt. „Physio Europe and Beyond — Challenges for Physiotherapists working in End of Life Care” [4]. Konferencja w pełni była poświęcona fizjoterapii w opiece paliatywnej, prezentowano nowoczesne metody fizjoterapii stosowane w opiece paliatywnej, skuteczność metod dokumentowano przykładami opisu przypadków. Jednym z prelegentów był doktor Andrew Lawson, który sam na sobie odczuł skutki nieule-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=