Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

46-50 46 Journal of Clinical Healthcare 4/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Narciarstwo alpejskie- urazy i czynniki ryzyka obrażeń u narciarzy ( Alpine skiing - injuries and risk factors for injury to skiers) J Korpanty 1,A,D , M Kulesa-Mrowiecka 1,B,E , Z Kopański 1,F , F Furmanik 2,B,C , W Ptak 2,B,C , J Tabak 2,C, , T Kilian 2,B,C 1. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 2. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu Abstract - The authors characterized alpine skiing. They emphasized that a safe skiing is ensured by a proper skiing technique and motoric preparation. Skier riders have a strongly developed musculature of the lower limbs and torso. Their muscles perform isometric work with a small range of motion, but very intense, which disturbs the work of the muscle pump. Very important here is the neuromuscular coordination allowing the skier to cope with the resulting loads while driving. Then the injury characteristics were given, with particular emphasis on alpine injuries and risk factors for injury. Key words - alpine skiing, injuries, risk factors for injuries. Streszczenie - Autorzy scharakteryzowali narciarstwo alpejskie. Podkreślili, że bezpieczną jazdę gwarantuje odpowiednia technika narciarska oraz przygotowanie motoryczne. Narciarze-zawodnicy mają mocno rozbudowaną muskulaturę kończyn dolnych oraz tułowia. Ich mięśnie wykonują pracę izometryczną o małym zakresie ruchu, lecz bardzo intensywną, co zaburza prace pompy mięśniowej. Bardzo istotną jest tu koordynacja nerwowo-mięśniowa pozwalająca narciarzowi sprostać powstającym obciążeniom podczas jazdy. Następnie podano charakterystykę urazów, ze szczególnym podkreśleniem urazów powstałych u alpejczyków, a także czynników ryzyka powstania tych obrażeń. Słowa kluczowe - narciarstwo alpejskie, urazy, czynniki ryzyka obrażeń. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji — Prof. dr Zbigniew Kopański, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Piotra Michałowskiego 12, PL-31-126 Kraków, e-mail: zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. CHARAKTERYSTYKA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO Narciarstwo alpejskie jest jednym z najpopularniejszych sportów zimowych zarówno w Polsce jak i na świecie. Dyscyplina ta cieszy się bardzo dużym uznaniem i popularnością, o czym świadczy fakt, że co roku ok. 4 miliony Polaków aktywnie spędza swój wolny czas na stokach narciarskich. [1,2] Narciarstwo jest sportem wymagającym. Bezpieczną jazdę gwarantuje odpowiednia technika narciarska oraz przygotowanie motoryczne. Narciarze-zawodnicy mają mocno rozbudowaną muskulaturę kończyn dolnych oraz tułowia. Ich mięśnie wykonują pracę izometryczną o małym zakresie ruchu, lecz bardzo intensywną, co zaburza prace pompy mięśniowej. [1,2] Koordynacja nerwowo-mięśniowa pozwala narciarzowi sprostać powstającym obciążeniom podczas jazdy. Przykładowo siła statyczna mięśni prostowników kończyny dolnej zawodowego narciarza, wielokrotnego mistrza świata i mistrza olimpijskiego Ingemara Stenmarka wynosi 3430N, a u przeciętego narciarza 2900N. Siła mięśni, dzięki której alpejczyk jest w stanie utrzymać stabilną pozycję narciarską, mimo nierówności terenu,

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=