<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Oral cavity disease prophylaxis in pregnant women and breastfeeding mothers


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2017
Main Theme (ENG) Oral cavity disease prophylaxis in pregnant women and breastfeeding mothers
Main Theme (PL) Profilaktyka chorób jamy ustnej u kobiet w ciąży i matek karmiących
Edited by B Błaszczak, Piotrowska M, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Pages 20-22
Online since April, 2017
Authors B Błaszczak, Piotrowska M, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Keywords (ENG) pregnancy, nutritional habits, stimulants, pro-heath prophylaxis
Keywords (PL) ciąża, nawyki żywieniowe, używki, profilaktyka prozdrowotna
Abstract (ENG) Pregnant women should familiarise themselves with the expectations of this special period and of the new life they are responsible for even before they plan to get pregnant. This kind of knowledge is crucial for the correct course of the pregnancy and the development of a child. It extends also to the health and hygiene of oral cavity. The authors have emphasised the importance of proper nutritional habits. They have paid attention to the role of nutrients in correct development and mineralisation of teeth. They have discussed the significance of vitamin A, C, and D deficiency, as well as iron, calcium, and protein deficiency for the development of the oral cavity pathology. The harmful effects of using stimulants during pregnancy have been pointed out. The authors have underlined the fact that taking stimulants not only deteriorates the condition of the oral cavity, but also it threatens the child itself, introducing the risk of developmental defects, miscarriage and perinatal death. The authors have also paid attention to the role of pro-health prophylaxis aimed at maintaining a good condition of oral cavity during pregnancy.
Abstract (PL) Kobieta ciężarna jeszcze przed zajściem w ciążę powinna posiąść wiedzę z zakresu wymagań, jakie ten szczególny okres stawia przed nią jako przed osobą, która staje się odpowiedzialna za nowe życie. Wiedza ta ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu ciąży oraz rozwoju dziecka, a dotyczy również zdrowia i higieny jamy ustnej. Autorzy podkreślili znaczenie dbałości o prawidłowe nawyki żywieniowe. Zwrócili uwagę na rolę poszczególnych składników żywieniowych w prawidłowym rozwoju i mineralizacji zębów. Omówili znaczenie niedoborów witamin A,C,D, niedoboru żelaza, wapnia a także białka dla rozwoju patologii jamy ustnej. Wskazali szkodliwe działanie używek przyjmowanych podczas ciąży. Podkreślili, że przyjmowanie używek nie tylko pogarsza stan zdrowia jamy ustnej ciężarnej, ale także zagraża samemu dziecku, niosąc ryzyko powstania wad rozwojowych, poronienia lub śmierci okołoporodowej. Autorzy zwrócili również uwagę na rolę profilaktyki prozdrowotnej mającej na celu zapewnienie zdrowej jamy ustnej podczas ciąży.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share